Chính sách Quyền Riêng Tư Công Ty TNHH Bình An

Mục đích:

Chính sách Quyền Riêng Tư này (“Chính sách”) mô tả cách thức Công Ty TNHH Bình An (“Công ty”, “Chúng tôi”, “Chúng ta”) thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi tại sieuthimaybinhan.com, sử dụng các dịch vụ của chúng tôi hoặc tương tác với chúng tôi theo bất kỳ cách nào khác.

Thông tin chúng tôi thu thập:

 • Thông tin bạn cung cấp: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ bưu điện. Chúng tôi cũng thu thập thông tin thanh toán nếu bạn mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ chúng tôi.
 • Thông tin thu thập tự động: Chúng tôi thu thập thông tin tự động khi bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ IP của bạn, loại trình duyệt và hệ điều hành, trang web bạn truy cập trước khi truy cập trang web của chúng tôi và hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi.
 • Thông tin từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn từ các nguồn khác, chẳng hạn như các trang web truyền thông xã hội hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn:

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích sau:

 • Để cung cấp và quản lý các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Để xử lý thanh toán của bạn.
 • Để gửi cho bạn thông tin tiếp thị và quảng cáo.
 • Để cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi.
 • Để liên hệ với bạn về các vấn đề liên quan đến tài khoản hoặc dịch vụ của bạn.
 • Để thực thi các điều khoản dịch vụ của chúng tôi.
 • Để tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

Cách chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn:

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba sau:

 • Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba giúp chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của mình, chẳng hạn như nhà cung cấp thanh toán và nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ.
 • Các nhà quảng cáo và nhà tiếp thị bên thứ ba.
 • Các cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan chính phủ khác khi được yêu cầu bởi luật pháp.

Lựa chọn của bạn:

Bạn có thể chọn không nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi bằng cách nhấp vào nút “hủy đăng ký” trong bất kỳ email tiếp thị nào mà chúng tôi gửi cho bạn. Bạn cũng có thể cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi tại [Địa chỉ email].

Bảo mật dữ liệu:

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy. Tuy nhiên, không có biện pháp bảo mật nào là hoàn toàn an toàn và chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ không bị truy cập trái phép.

Bảo lưu dữ liệu:

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được mô tả trong Chính sách này hoặc theo yêu cầu của luật pháp.

Thay đổi đối với Chính sách này:

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách này theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách sửa đổi trên trang web của chúng tôi.

Liên hệ:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại https://sieuthimaybinhan.com.

Lưu ý:

 • Chính sách này chỉ dành cho mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên pháp lý. Bạn nên tham khảo ý kiến luật sư nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về quyền riêng tư của mình.
 • Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian. Vui lòng truy cập trang web của Công ty để biết phiên bản mới nhất của Chính sách này.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các quy định pháp luật sau đây liên quan đến quyền riêng tư:

 • Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Việt Nam
 • Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu (GDPR) của Liên minh Châu Âu

Chúc bạn một ngày tốt lành!