Lưu trữ của tác giả: Nguyễn Thảo

Hào hứng cùng teambuilding của công ty Bình An

Nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết và sự kết nối giữa các phòng ban, vào ngày 28/10/2023 công ty TNHH sản xuất và thương mại cơ khí Bình An đã tổ chức hoạt động teambuildinh cho cán bộ nhân viên “những người luôn vì khách hàng mà không ngừng cống hiến”. Với những hoạt […]

Gọi ngay
Gọi Ngay